Aktualnie znajdujesz się na:

Za krótki czas na ocenę ofert lub oferty niezweryfikowane

System automatycznie zakończył postępowanie.

Opis

W trakcie konfiguracji postępowania należy przewidzieć odpowiedni termin związania ofertą lub negocjacje. Jeśli termin zakończenia analizy nastąpi, a nie zostaną przeprowadzone czynności z Wykonawcami to znaczy oferty nie zostaną dopuszczone, odrzucone lub wykonawcy wykluczeni, system automatycznie nie będzie ich brał pod uwagę w trakcie wyznaczania punktacji.

W celu uniknięcia problemów na etapie badania ofert na Platformie, proszę pamiętać o:

  • nie podawaj daty zakończenie analizy - będziesz mógł(a) sama zadecydować kiedy zakończysz analizę lub negocjacje,
  • podczas konfiguracji postępowania określać termin na badanie ofert przynajmniej równy terminowi związania ofertą,
  • w trakcie badania oferty należy przestawić ich status na inny niż „Niezweryfikowany”.

Rozwiązanie problemu:

Jeśli jednak taka sytuacja nastąpi wybór Wykonawcy należy przeprowadzić ręcznie na podstawie przesłanych ofert. Nie będziecie mieli Państwo możliwości wyboru Wykonawcy z systemowej punktowanej listy, ale wybór najkorzystniejszej oferty będzie mógł być dokonany załączonym swoim plikiem „wybór najkorzystniejszej oferty”.

Opcje strony

do góry