Aktualnie znajdujesz się na:

Zamawiający przewidział dwie lub więcej stawki VAT w usługach, które ma wycenić Wykonawca. Jak określić przedmiot postępowania podczas konfiguracji postępowania w platformie zakupowej.

Zamawiający przewidział w wycenie usług pozycje objęte 8% i 23% stawką VAT.

Rozwiązanie problemu

Przedmiot zamówienia należy rozbić na dwie pozycję w których wykonawca mógłby dodać wartość ze stawą vat 8% i drugą ze stawią 23%.

Wykonawca w formularzu ofertowym ma do dyspozycji dwa pola z różnymi stawami VAT. Wpisuje cenę netto, wybiera stawkę VAT,  kwota brutto zostanie przeliczona automatycznie.

W kryterium Cena system zliczy kwoty brutto z pierwszej i drugiej pozycji przemiotu postępowania.

 

 

Opcje strony

do góry