checklist

Podział na części

Podział zamówienia na części

Oferent może zgłosić chęć wzięcia udziału postępowania tylko w wybranych częściach w ilości wskazanej w zamówieniu. W systemie w tym celu dla każdej części ustala się przedmiot postępowania jak i kryteria wyboru oferty. Każda z części jest procedowana oddzielnie.

Opcje strony

do góry