Platforma Przetargowa

https://www.topoferta.pl/pz/mozliwosci/funkcjonalnosci/218,Powiadomienia.html
06.12.2023, 19:00
Powiadomienia

Powiadomienia

Na różnych etapach postępowania istnieje konieczność informowania oferentów o statusach ich ofert, o przyjęciu lub odrzuceniu oferty, rozpoczęciu licytacji, rozstrzygnięciu lub unieważnieniu postępowania itd. Komunikaty są konfigurowalne to oznacza, że ich treść można dostosować do swoich potrzeb i stanowią dodatkowe wsparcie dla Zamawiającego w procesowaniu etapów postepowania.

Opcje strony