Komunikacja

Komunikacja Ogłaszający - Oferent

Na etapie analizy, negocjacji, umowy Zamawiający ma możliwość komunikacji w wybranym Oferentem poprzez formularz i wymianę plików. W ten sposób Oferent może na prośbę uzupełnić brakujący dokument lub wysłać wyjaśnienia.

Oprócz tego Zamawiający na wszystkich etapach może dodawać komunikaty do postępowania np.: informujący o aktualizacji SIWZ lub zmianach terminów.

Standardowo na etapie ofertowym dostępna jest także usługa Pytania i odpowiedzi wraz z możliwością publikacji ich w postępowaniu.

Opcje strony

do góry