Platforma Przetargowa

https://www.topoferta.pl/pz/mozliwosci/funkcjonalnosci/213,Wszystkie-tryby-PZP.html
2023-05-28, 17:19
aukcje

Wszystkie tryby PZP

Moduł posiada konfigurator trybów postępowań dzięki któremu można obsłużyć postępowania wymienione w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz zamówienia podprogowe. Dodatkowo system wspiera sprzedaż zbędnego majątku na zasadzie licytacji w górę. Ta konstrukcja sprawia, że na życzenie możemy skonfigurować tryb, który będzie składał się dowolnych etapów.

Postępowania PZP:

 • Tryb podstawowy,
 • Przetarg ograniczony,
 • Przetarg nieograniczony,
 • Aukcja,
 • Licytacja,
 • Negocjacja z ogłoszeniem,
 • Negocjacja bez ogłoszenia,
 • Dialog konkurencyjny,
 • Zamówienie z wolnej ręki,
 • Dynamiczny system zakupów,
 • Usługi społeczne.

Zbycie majątku:

 • Zbycie zbędnego majątku w formie licytacji.

Postępowania podprogowe:

 • Konsultacje rynkowe,
 • Zapytanie ofertowe.
 • Inne postępowania o dowolnych etapach.

Opcje strony